Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

28
UPLOADS


Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
May 14, 2019 Iago Trillo
texts

eye 44

favorite 0

comment 0

Esta unidade didáctica, do proxecto Elas Presentes, pretende ser unha pequena achega a rescatar a memoria dalgunhas das mulleres que contribuíron co seu talento ao acervo das nosas artes, mais tamén a promover o coñecemento do papel actual das mulleres nas distintas manifestacións artísticas e difundir o proceso de empoderamento emerxente das mulleres nas artes nos nosos días.
Topics: Didáctica, Arte, Elas Presentes
Community Texts
May 14, 2019 María Xosé Jiménez
texts

eye 35

favorite 0

comment 0

Con esta Unidade didáctica pretendemos contribuír á erradicación de dous prexuízos moi estendidos na nosa sociedade: aquel que considera a lingua galega como lingua inferior e aqueloutro que considera o masculino o hexemónico e invisibiliza e silencia o feminino.
Topics: Didáctica, Lingua, Literatura,, Literatura, Elas Presentes
Community Texts
May 14, 2019 Miguel Vázquez Freire
texts

eye 27

favorite 0

comment 0

Esta unidade didáctica do proxecto Elas Presentes, pretende visibilizar e construir camiños, vías de acceso, ao coñecemento do talento das mulleres que contribuíron, e contribúen, ao desenvolvemento da sociedade mediante o coñecemento científico.
Topics: Didáctica, Filosofía, Elas Presentes
Community Texts
May 14, 2019 Mar Bóveda
texts

eye 37

favorite 0

comment 0

Esta unidade didáctica do proxecto Elas Presentes, pretende visibilizar e construir camiños, vías de acceso, ao coñecemento do talento das mulleres que contribuíron, e contribúen, ao desenvolvemento da sociedade mediante o coñecemento científico.
Topics: Elas Presentes, Didáctica, Ciencias
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 189

favorite 0

comment 0

Arquivo dos distintos documentos web referenciados na Unidade Didáctica de Arte do proxecto Elas Presentes. O obxecto deste almacén é asegurar a súa disponibilidade para a realización das actividades no caso de que os enlaces nalgún momento non estean activos. O uso destes documentos é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada material
Topics: Repositorio, Documentos, Arte
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 60

favorite 0

comment 0

Arquivo dos distintos documentos web referenciados na Unidade Didáctica de Literatura do proxecto Elas Presentes. O obxecto deste almacén é asegurar a súa disponibilidade para a realización das actividades no caso de que os enlaces nalgún momento non estean activos. O uso destes documentos é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada material
Topics: Repositorio, Documentos, Literatura
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 214

favorite 0

comment 0

Arquivo dos distintos documentos web referenciados na Unidade Didáctica de Filosofía do proxecto Elas Presentes. O obxecto deste almacén é asegurar a súa disponibilidade para a realización das actividades no caso de que os enlaces nalgún momento non estean activos. O uso destes documentos é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada material
Topics: Repositorio, Documentos, Filosofía
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 52

favorite 0

comment 0

Arquivo dos distintos documentos web referenciados na Unidade Didáctica de Ciencias do proxecto Elas Presentes. O obxecto deste almacén é asegurar a súa disponibilidade para a realización das actividades no caso de que os enlaces nalgún momento non estean activos. O uso destes documentos é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada material
Topics: Repositorio, Documentos, Ciencias
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 47

favorite 0

comment 0

Arquivo dos distintos videos referenciados na Unidade Didáctica de Arte do proxecto Elas Presentes. O obxecto deste almacén é asegurar a súa disponibilidade para a realización das actividades no caso de que os enlaces nalgún momento non estean activos. O uso destes vídeos é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada material
Topics: Arte, Repositorio, Vídeos
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 37

favorite 0

comment 0

Arquivo dos distintos videos referenciados na Unidade Didáctica de Literatura do proxecto Elas Presentes. O obxecto deste almacén é asegurar a súa disponibilidade para a realización das actividades no caso de que os enlaces nalgún momento non estean activos. O uso destes vídeos é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada material
Topics: Literatura, Respositorio, Videos
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 30

favorite 0

comment 0

Arquivo dos distintos videos referenciados na Unidade Didáctica de Literatura do proxecto Elas Presentes. O obxecto deste almacén é asegurar a súa disponibilidade para a realización das actividades no caso de que os enlaces nalgún momento non estean activos. O uso destes vídeos é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada material
Topics: Repositorio, Videos, Ciencias
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 238

favorite 0

comment 0

Arquivo dalgunhas unidades didácticas referenciadas no traballo e moitas outras. Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Didáctica, Arte
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 29

favorite 0

comment 0

Arquivo dalgunhas unidades didácticas referenciadas no traballo e moitas outras. Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Didáctica, Literatura
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 126

favorite 0

comment 0

Arquivo dalgunhas unidades didácticas referenciadas no traballo e moitas outras. Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Filosofía, Didáctica
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 165

favorite 0

comment 0

Arquivo dalgunhas unidades didácticas referenciadas no traballo e moitas outras. Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Didáctica, Ciencias
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 60

favorite 0

comment 0

Arquivo de artigos, libros ou traballos interesantes. Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Arte, Recursos
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 121

favorite 0

comment 0

Arquivo de artigos, libros ou traballos interesantes. Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Recursos, Literatura
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 176

favorite 0

comment 0

Arquivo dalgúns artigos, libros ou traballos interesantes. Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Filosofía, Recursos
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 324

favorite 0

comment 0

Arquivo dalgús artigos, libros ou traballos interesantes. Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Ciencias, Recursos
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

Arquivo dalgunhas unidades didácticas sobre o tema da invisibilidade da muller. Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Didáctica, Outras Materias
Community Texts
May 14, 2019
texts

eye 37

favorite 0

comment 0

Arquivo dalgunhas unidades didácticas sobre o tema da invisibilidade das mulleres. Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Didáctica, Outras Materias
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

Arquivo dalgunhas unidades didácticas sobre a invisibilidade das mulleres . Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Didáctica, Outras Materias
Community Texts
May 14, 2019 VV. AA.
texts

eye 27

favorite 0

comment 0

Arquivo dalgúns artigos, libros sobre a invisibilidade das mulleres. Se queres incluir algún material nesta sección podes contactar en elaspresentes@berrobamban.com O uso destes materiais é exclusivamente pedagóxico. Respecta a lincenza de auotría de cada un deles.
Topics: Outras Materias, Recursos
Community Texts
May 10, 2019 VV. AA. - Elas Presentes
texts

eye 29

favorite 0

comment 0

Arquivo dos distintos documentos web referenciados na Unidade Didáctica de Literatura do proxecto Elas Presentes . O obxecto deste almacén é asegurar a súa disponibilidade para a realización das actividades no caso de que os enlaces nalgún momento non estivesen activos.
Topics: Repositorio, Literatura, Documentos
Community Texts
May 10, 2019 María Xosé Jiménez - Elas Presentes
texts

eye 39

favorite 0

comment 0

Con esta Unidade didáctica pretendemos contribuír á erradicación de dous prexuízos moi estendidos na nosa sociedade: aquel que considera a lingua galega como lingua inferior e aqueloutro que considera o masculino o hexemónico e invisibiliza e silencia o feminino.
Topics: Didáctica, Literatura, Igualdade, Lingua, Mulleres, Elas Presentes, Igualdade
Community Texts
May 10, 2019 VV. AA. - Elas Presentes
texts

eye 179

favorite 0

comment 0

Arquivo dos distintos documentos web referenciados na Unidade Didáctica de Arte do proxecto Elas Presentes . O obxecto deste almacén é asegurar a súa disponibilidade para a realización das actividades no caso de que os enlaces nalgún momento non estivesen activos.
Topics: Repositorio, Arte, Documentos
Community Texts
May 10, 2019 Iago Trillo - Elas Presentes
texts

eye 23

favorite 0

comment 0

Esta Unidade Didáctica, do proxecto Elas Presentes , pretende ser unha pequena achega a rescatar a memoria dalgunhas das mulleres que contribuíron co seu talento ao acervo das nosas artes, mais tamén  a promover o coñecemento do papel actual das mulleres  nas distintas manifestacións artísticas e difundir o proceso  de empoderamento emerxente das mulleres nas artes  nos nosos días.
Topics: Didáctica, Elas Presentes, Arte, Igualdade, Mulleres
Community Video
Dec 28, 2018
movies

eye 48

favorite 0

comment 0

Anuncio de televisión da campaña "Ellos también pueden" da empresa Puntomatic. Ano 2008
Topics: Igualdade, análise audiovisual